All Categories > Конфигуриране на Tasck Sheduler > Конфигуриране на Task Scheduler - Windows 2008
ВНИМАНИЕ: 
За да запазите VPN свързаността когато не използвате компютъра моля внимателно да прецените кой от следните варианти ще използвате.
Вариант 1
Приключвайте работата с „Lock“. Това ще оставя сесията ви активна без да прекратява действието на вече стартирани програми, в това число и на изградената VPN свързаност.
Без допълнителни настройки, вашата VPN връзка ще се прекрати при затваряне на сесията с „Log Off.
image

Вариантът не осигурява автоматично следене състоянието на VPN връзката. При загуба на комуникационна свързаност VPN клиентът ще направи определен брой опити за повторно свързване (зададени в табулатор „Options“), след което ще спре. Трябва да бъде стартиран ръчно.
image
Вариант 2
Конфигуриране на автоматично изграждане и наблюдение на VPN връзката. За целта еднократно направете следните настройки
1. В списъка на мрежовите устройства с десен клавиш върху иконата на VPN връзката изберете „Properties“. Изберете табулатор „Options“
и премахнете опция „Prompt for name and password, certificate, etc.“
image  image
2. От „Start“ въведете task и стартирайте приложение Task Scheduler
imageimage

3. С десен клавиш на мишката изберете „Task Schedule (Local)“ -> „Create Task…“
image
4. В табулатор „General“ направете следните настройки
Name: Име на задачата. Например „AutoVPN“.
В раздел Security option
изберете „Run whether user is logged on or not“ и „Run with highest privileges“.
От Configure for изберетеWindows 7, Windows Server 2008 R2
image

5. В табулатор „Triggers“ натиснете „New..“ и направете следните настройки
Begin the task: „On a schedule“.
В раздел Settings
изберете „Daily“ с опция за Recur every: 1 days
В раздел Advanced Settings за Repeat task every: изберете 5 minutes, а за „for a duration of:“ изберете 1 day.
Премахнете опция „Stop task if running longer than“ и „Expire“
Oтбележете опция „Enabled“.
Натиснете „ОК“
image
6. В табулатор „Actions“ натиснете „New..“ направете следните настройки
Action: „Start a program“.
В раздел Settings за поле Program/script въведете следната стойност c:\Windows\System32\rasdial.exe или чрез бутон „Browse..“ навигирайте до директория \Windows\System32 и изберете файл с име rasdial.exe
В поле Add arguments (optional):
въведете следното като поставяте всяка стойност в кавички и разделяте стойностите с интервал (шпация).
името на VPN връзката” потребителско име” парола

Пример:
Ако при създаването на VPN връзката сте избрали име obmen, вашия VPN акаунт е с потребителско име vpn121user, а паролата е Password121+, то следва да въведете
“obmen” “vpn121user” “Password123+”
Натиснете „ОК“
image
7. В табулатор „Settings“ извършете следното:
  • отбележете „Allow task to be run on demand“
  • отбележете опция „If the task fails, restart every:“
  • задайте стойност от 1 минута. За „Attempt to restart up to:“ задайте стойност не по-малко от 3 или по-висока по ваша преценка. 
  • Премахнете всички останали опции
За завършване на настройката натиснете „ОК“.
image
8. За да запише конфигурацията Task Scheduler ще поиска администраторски права. Въведете потребителско име и парола на локалния администратор. Ако вашият компютър е присъединен в домейн, използвайте акаунт с Domain Admin права.
image
9. От основния панел на Task Scheduler изберете Task Scheduler Library. С десен клавиш на мишката изберете задача AutoVPN (или името което сте задали при т.4) и изпълнете „Run“. Състоянието на задачата ще да се промени от Ready в Running. Проверете състоянието на VPN връзката, което следва да се промени в „Connected“.
image
image
image
10. Проверка на конфигурацията
ВНИМЕНИЕ: Не изпълнявайте тази проверка ако сте свързани към компютъра отдалеченo през RDP
(Remote Desktop Protocol). 
Стартирайте VPN връзката по начина описан в предходната точка
От панела на Network Connection с десен клавиш на мишката изберете физическата мрежова карта на компютъра и я поставете в състояние Disable. При това физическата мрежова карта ще премине в състояние Disabled, а VPN връзката съответно в състояние Disconnected.
С десен клавиш на мишката изберете физическата мрежова карта на компютъра и я поставете в състояние Enable. При това физическата мрежова карта ще премине в активно състояние, а VPN връзката ще остане в състояние Disconnected.
Изчакайте 5 минути. Task Scheduler автоматично ще стартира задача AutoVPN, при което ще се изгради VPN свързаност и VPN връзката ще премине в състояние Connected.
imageimage
image
11. Използване на конфигурацията
За да може да VPN връзката да се управлява автоматично, необходимо условие е тя винаги да се стартира през панела Task Scheduler по начина описан в т. 9. Можете винаги да спрете VPN връзката от панела на Network Connections.
Ако ръчно я стартирате от там винаги проверявайте състоянието на задачата в Task Scheduler за състояние Running.

image  image

12. Действие на конфигурацията
При включване на компютъра (power on) и зареждане на операционната система Task Scheduler ще очаква Log On на потребител. След като потребителя се е регистрирал Task Scheduler веднага ще стартира изграждане на VPN връзката, чрез задача AutoVPN.
Ако след зареждането на операционна система не е извършен Log On, Task Scheduler автоматично ще стартира изграждане на VPN връзката след 5 минути.
При изградена VPN свързаност Task Scheduler автоматично на всеки 5 минути ще изпълнява задача AutoVPN докато е включен.
Прекратяване на сесията с Log Off няма да прекъсва изградената VPN свързаност.

 Last updated Tue, Sep 5 2017 6:14am
Please Wait!

Please wait... it will take a second!