All Categories > Конфигуриране на VPN клиент > Конфигуриранае на VPN клиент - Windows 2012
1. От “Старт” лентата кликнете с десен клавиш върху иконата на мрежовата карта. От менюто изберете „Open Network and Sharing Center“
image      image

2. Изберете „Set up a new connection or Network“. Ще се отвори диалогов прозорец , в който изберете „Connect to a workplace“. Натиснете „Next“
image
3. Изберете „Use my Internet connection (VPN)“
image
4. В поле „Internet address“
въведете IP 83.228.89.28, ако използвате Internet като преносна среда или IP 10.89.23.3 , ако използвате свързаност през ЕЕСМДАНС.
В поле „Destination name“
въведете име на VPN връзката, например „obmen“
или оставете името по подразбиране „VPN Connection“. Отбележете отметка „Remember my credentials“
ВАЖНО: Не сменяйте (не преименувайте) в последствие избраното име.
Натиснете „Create“.
image
5. От панела на „Network and Sharing Center“ изберете „Change adapter settings“
image
6. В списъка на мрежовите устройства ще видите новосъздадената VPN връзка. С десен клавиш върху иконата изберете „Properties“
image

7. Изберете табулатор „Security“ и направете следните настройки, както е показано:
Type
of VPN: Point to Point Tunneling Protocol (PPTP), Data encryption: Maximum strength encryption (disconnect if server declines) и Allow these protocols: Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
image
8. Изберете табулатор „Networking“. Изберете „Internet protocol Version 4 (TCP/IPv4)“и натиснете „Properties“. Ще се отвори втори прозорец, в който натиснете „Advanced“. Ще се отвори трети прозорец, в който премахнете опция „Use default gateway on remote network“.
Затворете трети прозорец с „OK“. Затворете втори прозорец с „OK“.
Накрая затворете прозорец Properties на VPN връзката
image  image image
9. Стартирайте VPN връзката с двоен клик с левия клавиш или десен клавиш върху иконата и избор на „Connect/Disconnect“.
image
10. В дясната част на екрана ще се появи панел с мрежовите връзки на компютъра. Кликнете върху името на VPN връзката и натиснете „Connect“. Въведете потребителско име и парола и натиснете „OK“.
image  image image
11. Протича процес на изграждане на VPN връзката. При успешно свързване иконата на VPN връзката се променя в статус „Connected“
image
image
12. За проверка състоянието на връзката кликнете с десен клавиш върху иконата на VPN и
изберете „Status“ -> „Details“.
image
13. За проверка наличие на свързаност
От „Start“ въведете cmd и стартирайте приложение Command prompt
image
image  image

Изпълнете команди ping 10.65.1.11 и ping test.obmen.local Сравнете с показания резултат
image
Стартирайте браузър. В полето за URL адрес
въведете http://test.obmen.local и сравнете резултата
image
14. Поддържане на VPN връзката в активно състояние

ВНИМАНИЕ:

Без допълнителни настройки, вашата VPN връзка ще е активна по време на работа с компютъра, но ще се прекрати при затваряне на сесията с „Sign out.

За да запазите VPN свързаността приключвайте сесията с „Lock
или направете допълнителни настройки от инструкцията за конфигуриране на Task Scheduler.
image
 Last updated Sun, Feb 2 2020 9:40pm
Please Wait!

Please wait... it will take a second!