All Categories > Конфигуриране на VPN клиент > Конфигуриране на VPN клиент - Windows 2003
1. От “Старт” изберете „Programs“ -> „Accessories“ -> „Communication“ -> „Network Connection“
image
2. С двоен клик изберете „New Connection Wizard“. В диалоговия прозорец натиснете „Next“
image
3. Изберете „Connect to the network at my workplace“ и натиснете „Next“
image
4. Изберете „Virtual Private Network connection“ и натиснете „Next“
image
5. В поле „Company name“ въведете име на VPN връзката, например „obmen“.
image

6. В поле „Host name or IP address“ въведете IP 83.228.89.28, ако използвате Internet като преносна среда или IP 10.89.23.3 , ако използвате свързаност през ЕЕСМДАНС.
image
7. Изберете желаната опция „Create this connection for:“
image
8 Натиснете „Finish“. Ще се появи Login панела на VPN връзката, който затворете с Cancel
image image
9. В списъка на мрежовите устройства ще видите новосъздадената VPN връзка. С десен клавиш върху иконата изберете „Properties“
image
10. Изберете табулатор „Security“.
Изберете Advanced (custom settings) и натиснете бутон „Settings“. Направете следните настройки
Data encryption: Maximum strength encryption (disconnect if server declines)
Allow these protocols: Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
Натиснете „ОК“
image image
10. Изберете табулатор „Networking“
За Type
of VPN изберете Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)
image
Изберете „Internet protocol Version 4 (TCP/IP)“
и натиснете „Properties“. Ще се отвори втори прозорец, в който натиснете „Advanced“. Ще се отвори трети прозорец, в който премахнете опция „Use default gateway on remote network“.
Затворете трети прозорец с „OK“. Затворете втори прозорец с „OK“.
Накрая затворете прозорец Properties на VPN връзката
image image
11. Стартирайте VPN връзката с двоен клик с левия клавиш или десен клавиш върху иконата и избор на „Connect“. Въведете потребителско име и парола и
Натиснете „Connect“
image image
12. Протича процес на изграждане на VPN връзката. При успешно свързване иконата на VPN връзката се променя в статус „Connected“.
image image
13. За проверка състоянието на връзката кликнете с десен клавиш върху иконата на VPN и
изберете „Status“ -> „Details“.
image
14. За проверка на свързаност
От „Start“
изберете „Run…“. В полето Open: въведете cmd и натиснете ОК.
imageimage
Изпълнете команди ping 10.65.1.11 и ping test.obmen.local Сравнете с показания резултат
image
Стартирайте браузър. В полето за URL адрес
въведете http://test.obmen.local и сравнете резултата
image
15. Поддържане на VPN връзката в активно състояние


ВНИМАНИЕ:

Без допълнителни настройки, вашата VPN връзка ще е активна по време на работа с компютъра, но ще се прекрати при затваряне на сесията с „Log Off.

За да запазите VPN свързаността приключвайте сесията с „Disconnect
или направете допълнителни настройки от инструкцията за конфигуриране на Task Scheduler.
image   image


 Last updated Sun, Feb 2 2020 9:40pm
Please Wait!

Please wait... it will take a second!