All Categories > Активиране на Windows на виртуална машина > Активиране на Windows виртуална машина
Когато Windows Server виртуална машина е провизирана на Hyper-V хост, който е с лицензирана операционна система Windows Server Datacenter Edition, операционната система на тази виртуална машина се лицензира чрез лиценза на Hyper-V хоста.
Активирането на виртуалната машина се извършва лесно, чрез т.н. Automatic Virtual Machine Activation (AVMA) license key по следния начин:
1. На виртуалната машина стартирайте Command Prompt с администраторски права (Run As Administrator...)
2. Изпълнете следната команда:
Slmgr /ipk <ключ за активация> , като изберете правилния ключ от таблиците с ключове по-долу

Пример: За лицензиране на Windows Server 2016 Standard изпълнете
Slmgr /ipk C3RCX-M6NRP-6CXC9-TW2F2-4RHYD


Microsoft разпространява Automatic Virtual Machine Activation (AVMA) ключове със следната матрица за съвместимост:

Server host version Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2
Windows Server 2019 X X X
Windows Server 2016 X X
Windows Server 2012 R2 X

AVMA ключове

Windows Server 2019.
Edition AVMA key
Datacenter H3RNG-8C32Q-Q8FRX-6TDXV-WMBMW
Standard TNK62-RXVTB-4P47B-2D623-4GF74
Essentials 2CTP7-NHT64-BP62M-FV6GG-HFV28
Windows Server, version 1809.
Edition AVMA key
Datacenter H3RNG-8C32Q-Q8FRX-6TDXV-WMBMW
Standard TNK62-RXVTB-4P47B-2D623-4GF74
Windows Server, version 1803 and 1709.
Edition AVMA key
Datacenter TMJ3Y-NTRTM-FJYXT-T22BY-CWG3J
Standard C3RCX-M6NRP-6CXC9-TW2F2-4RHYD
Windows Server 2016.
Edition AVMA key
Datacenter TMJ3Y-NTRTM-FJYXT-T22BY-CWG3J
Standard C3RCX-M6NRP-6CXC9-TW2F2-4RHYD
Essentials B4YNW-62DX9-W8V6M-82649-MHBKQ
Windows Server 2012 R2.
Edition AVMA key
Datacenter Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW
Standard DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V
Essentials K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2


 Last updated Fri, May 28 2021 11:30am
Please Wait!

Please wait... it will take a second!