All Categories > Конфигуриране на VPN клиент > Конфигуриране на VPN клиент - Windows 2008

1. От “Старт” лентата кликнете с десен клавиш върху иконата на мрежовата карта. От менюто изберете „Open Network and Sharing Center“
image    image


2. Изберете „Set up a new connection or Network“. Ще се отвори диалогов прозорец , в който изберете „Connect to a workplace“. Натиснете „Next“


image


3. Изберете „Use my Internet connection (VPN)“

image

4. В поле „Internet address“
въведете IP 83.228.89.28, ако използвате Internet като преносна среда или IP 10.89.23.3 , ако използвате свързаност през ЕЕСМДАНС.
  • В поле „Destination name“
    въведете име на VPN връзката, например „obmen“
    или оставете името по подразбиране „VPN Connection“
  • ВАЖНО: Не сменяйте (не преименувайте) в последствие избраното име.
  • Отбележете отметка „Don’t connect, just set it up so I can connect later“. Натиснете „Next“.
image
5. В поле „User name“
и „Password“въведете данните на вашия VPN акаунт
Отбележете отметка „Remember this password“
Натиснете „Create“.
image
6. Натиснете „Close“.
image
7. От панела на „Network and Sharing Center“ изберете „Change adapter settings“
image
8. В списъка на мрежовите устройства ще видите новосъздадената VPN връзка. С десен клавиш върху иконата изберете „Properties“
image
9. Изберете табулатор „Security“ и направете следните настройки, както е показано:
Type
of VPN: Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)
Data encryption: Maximum strength encryption (disconnect if server declines)
Allow these protocols: Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
image
10. Изберете табулатор „Networking“. Изберете „Internet protocol Version 4 (TCP/IPv4)“и натиснете „Properties“. Ще се отвори втори прозорец, в който натиснете „Advanced“. Ще се отвори трети прозорец, в който премахнете опция „Use default gateway on remote network“.
Затворете трети прозорец с „OK“. Затворете втори прозорец с „OK“.
Накрая затворете прозорец Properties на VPN връзката
image


11. Стартирайте VPN връзката с двоен клик с левия клавиш или десен клавиш върху иконата и избор на „Connect“. Въведете потребителско име и парола и натиснете „Connect“
   image image
12. Протича процес на изграждане на VPN връзката. При успешно свързване иконата на VPN връзката се променя в статус „Connected“
image
image
13. За проверка състоянието на връзката кликнете с десен клавиш върху иконата на VPN и
изберете „Status“ -> „Details“.

imageimage
14. За проверка наличие на свързаност
От „Start“
image
въведете cmd и стартирайте приложение cmd
Изпълнете команди ping 10.65.1.11 и ping test.obmen.local Сравнете с показания резултат
image
Стартирайте браузър. В полето за URL адрес
въведете http://test.obmen.local и сравнете резултата
image
15. Поддържане на VPN връзката в активно състояние
ВНИМАНИЕ: 
Без допълнителни настройки, вашата VPN връзка ще е активна по време на работа с компютъра, но ще се прекрати при затваряне на сесията с „Log Off.
За да запазите VPN свързаността приключвайте сесията с „Lock
или направете допълнителни настройки от инструкцията за конфигуриране на Task Scheduler.


image

 Last updated Sun, Feb 2 2020 9:40pm
Please Wait!

Please wait... it will take a second!